Msze Święte

 

- w niedziele i święta:
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30*, 19.00

- w dni powszednie:
6.30*, 8.00, 18.00

- w kaplicy na cmentarzu parafialnym w niedziele:
10.00*
 

 

*z wyjątkiem lipca
i sierpnia

Plan Kolędy 2014/2015

koleda

Prezentacja parafii

prezentacja

Wirtualny spacer

spacer

Filmy parafialne

filmy

Informator parafialny

krzyzykdopobrania

Radio Archidiecezjalne

em

Kamery internetowe

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

SZUKAJ

Kapłani wywodzący się z naszej parafii,

wyświęceni po drugiej wojnie światowej (po roku 1945)

 

śp. ks. dr Józef Liszka [święcenia 1954]

ks. Andrzej Wolny [święcenia 1973] 

ks. Kazimierz Wolny [święcenia 1973]

ks. Jerzy Mixa  [święcenia 1974]

ks. Piotr Kern [święcenia 1980]

ks. dr Jerzy Dadaczyński [święcenia 1985]

ks. Andrzej Iwanecki [święcenia 1986]

ks. Krzysztof Sontag – [święcenia 1987]

o. dr Henryk Ćmiel OSPPE –[święcenia 1987]

ks. Mariusz Jończyk [święcenia 1989]

o. Boguchwał Zbigniew Orczyk OFM [święcenia 1993]

ks. Mirosław Staroszczyk [święcenia 1993]

ks. Łukasz Szendzielorz [święcenia 1995]

ks. Bogusław Okienko [święcenia 1996]

ks. Adam Teneta SDS [święcenia 1998]

ks. Robert Brawański SVD [święcenia 1999]

o. Jarosław Janocha OCD [święcenia 1999]

ks. Adam Kuchta [święcenia 2003]

ks. Bartosz Zygmunt [święcenia 2004]

o. Konrad Abramowicz [święcenia 2010]

 


 

Biografie siemianowickich kapłanów

z parafii pw. Krzyża Świętego

 

Liszkaśp. ks. dr Józef Liszka urodzony 12 listopada 1930 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Floriana i Eleonory z domu Król. Chrzest święty otrzymał 23 listopada 1930 roku w kościele parafialnym p.w. Krzyża Świętego w Siemianowicach Śl. (1)

Uczęszczał do szkoły publicznej w rodzinnym mieście. Sakrament bierzmowania przyjął 25 czerwca 1942 roku. Od roku 1945 uczęszczał do szkoły ogólnokształcącej Stopnia Licealnego im. Św. Jacka w Katowicach, gdzie w roku 1949 zdał egzamin dojrzałości dla eksternów. W tym samym roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studia ukończył na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując stopień magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego w dniu 29 czerwca 1954 roku, w kościele w Piekarach Śląskich.

Po zastępstwach wakacyjnych w rodzinnej parafii i w Wiśle był wikarym w następujących parafiach: Świętochłowice 1954-1955, Jaworze 1955-1956, Pszów 1956, Pawłów 1956-1957, Rogów 1957-1960, Zawodzie 1960-1961, Imielin 1961-1963, Tychy 1970-1974. W latach 1963-1970 kontynuował dalsze studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Lubelskiego. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w roku 1972 uzyskał stopień doktora filozofii chrześcijańskiej. Rozprawę doktorską napisał na temat „Wkład Kościoła w proces tworzenia się nowego społeczeństwa w diecezji opolskiej w latach 1945-1951”. Zlecone mu zostały wykłady z katolickiej nauki społecznej i etyki w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, a także wykłady na Studium Katechetycznym. W ramach prac I Synodu Diecezji Katowickiej był przewodniczącym Podkomisji Socjologicznej i rzeczoznawcą w zakresie problematyki socjologicznej. Od roku 1974 mieszkał na probostwie w Dębie. W roku 1975 otrzymał misję kanoniczną na prowadzenie zajęć w zakresie socjologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1976-1977 pracował w duszpasterstwie polonijnym w Anglii, a później w Niemczech.

Ze względu na stan zdrowia w roku 1990 przeszedł na emeryturę. Do Polski powrócił 2 października 1996 roku i zamieszkał w siemianowickiej, rodzinnej parafii gdzie sprawował Msze Święte. Zmarł jedenaście miesięcy później 23 września 1997 roku, pochowany na parafialnym Starym Cmentarzu gdzie spoczywają Jego rodzice.

 

Ks. Andrzej Wolny urodzony 13 lutego 1947 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Jana i Anny z domu Brzezina. Chrzest święty otrzymał 2 marca 1947 roku w kościele parafialnym p. w. Krzyża Świętego w Siemianowicach Śl.

 

Ks. Kazimierz Wolny urodzony 12 lutego 1947 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Jana i Anny z domu Brzezina. Chrzest święty otrzymał 2 marca 1947 roku w kościele parafialnym p. w. Krzyża Świętego w Siemianowicach Śl.

 

Ks. Andrzej Wolny i ks. Kazimierz Wolny w księdze Chrztu świętego widnieją w osobnych metrykach jednak nie trudno zauważyć, że są to bracia bliźniacy, ksiądz Kazimierz jest o kilka godzin starszy, zaś kalendarzowo o jeden dzień. Ich droga do Kapłaństwa była wspólna. Uczęszczali do szkoły podstawowej nr 5. Sakrament bierzmowania przyjęli w roku 1957 w rodzinnej parafii Krzyża Świętego. Dalszą naukę kontynuowali w Technikum Chemicznym przy Zakładach Azotowych w Chorzowie III (Starym). Od młodych lat w parafii służyli jako ministranci aż do matury. Po zdaniu egzaminu dojrzałości i otrzymaniu dyplomu Technika w 1966 roku rozpoczęli studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Po czwartym roku studiów i zakończeniu pracy dyplomowej z socjologii religii u ks. prof. Jana Sieg SJ rozpoczynają tzw. praktykę pracowniczą w Wojskowych Zakładach Mechanicznych w Siemianowicach. Po kilku tygodniach uznani za element politycznie nie pewny muszą opuścić zakład i podejmują pracę w Siemianowickiej Fabryce Śrub i Nitów, gdzie pracują aż do zakończenia stażu. Z powrotem wracają do Krakowa na studia teologiczne – rozpoczynają drugie Seminarium naukowe (dyplomowe) z teologii dogmatycznej u ks. prof. dra. Ludwika Orła. Święcenia diakonatu otrzymali w 1972 roku w parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach.. Święcenia kapłańskie przyjęli z rąk ks. biskupa Herberta Bednorza w dniu 19 kwietnia 1973 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Mszę Świętą prymicyjną odprawili w rodzinnej parafii 26 kwietnia tegoż roku.

 

 

WolnyAKs. Andrzej Wolny pracował w parafiach: św. Katarzyny w Jastrzębiu, św. Józefa w Katowicach – były to kilkumiesięczne zastępstwa, następnie jako wikary pracował: w parafii św. Cyryla i Metodego w Katowicach - Załęska Hałda, św. Mikołaja w Lublińcu, św. Józefa w Piekarach-Józefce, św. Antoniego w Chorzowie, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rojcy. W latach 1985-1994 był budowniczym i Proboszczem w parafii Miłosierdzia Bożego w Ligocie-Miliardowicach. Od 1994 roku jest Proboszczem w parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Godziszce k/Żywca gdzie pracuje do dziś. Od ponad dziesięciu lat jest Kapłanem diecezji Bielsko Żywieckiej. Kontynuuje studia doktoranckie, przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej z teologii pastoralnej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, po wcześniejszych studiach magisterskich z teologii dogmatycznej u ks. prof. Bartnika (1975 na KUL-u), i magisterskich z socjologii u prof. Andrzeja Święcickiego (1980 na ATK w Warszawie). W tym samym roku (1980) ukończył studia Licencjackie na ATK (jest to kościelny tytuł pomiędzy magisterium a doktoratem).

 

 

 

WolnyKKs. Kazimierz Wolny nadal jest Kapłanem w diecezji Katowickiej, pracował w parafiach: Michałkowice, Chorzów Batory, rodzinna parafia św. Krzyża 1973 – były to krótkie zastępstwa, następnie pracował w kolejnych parafiach: Jastrzębie Szeroka 1973-1976, Piekary Śl.-Dąbrówka Wielka 1976-1977, Świętochłowice-Zgoda 1977-1980, Ruda Śl.-Orzegów 1980-1983, św. Marii Magdaleny w Tychach 1983-1986, św. Antoniego w Rybniku 1986-1987. Od 1987 roku jest Proboszczem w parafii św. Jana Chrzciciela w Studzienicach k/ Pszczyny, a od 2001 roku pełni obowiązki Dziekana. Wraz z bratem kontynuował studia magisterskie z teologii dogmatycznej u ks. prof. Bartnika (1975 na KUL-u), i magisterskie z socjologii u prof. Andrzeja Święcickiego (1980 na ATK w Warszawie). W tym samym roku (1980) kończy z bratem studia Licencjackie na ATK. W roku 1998 ukończył studia doktoranckie z teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zaś w roku 2001 ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim im. Kard. Stefana Wyszyńskiego z Nauk Historycznych i Społecznych. Uczestniczy czynnie i efektywnie jako Doradca Metodyczny, organizując warsztaty metodyczne dla nauczycieli ODN-„WOM” Bielsko-Biała i ODN „WOM” Katowice, oraz w Sesjach Naukowych na Uniwersytecie Poznańskim, UJ, PAT, jest autorem wielu artykułów w czasopismach i wydawnictwach książkowych z zakresu historii kościoła i katedry oraz teologii. 

 

MixaKs. Georg Mixa urodzony 30 lipca 1943 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Alfonsa i Marii z domu Bieniek. Chrzest święty otrzymał 8 sierpnia 1943 roku w kościele parafialnym p. w. Krzyża Świętego w Siemianowicach Śl.  

Uczęszczał do szkoły podstawowej nr 8 w Siemianowicach (na Sadzawkach) w latach 1950-1957. Sakrament bierzmowania przyjął w 1957 roku w rodzinnej parafii. W latach 1957-1961 uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego św. Jacka w Katowicach. Następnie od roku 1961 podjął prace w MHD Siemianowice jako młodszy referent handlowy odpowiedzialny za BHP i środki transportowe. W latach 1964-1966 odbył służbę wojskową w Nowym Dworze Mazowieckim i w Poznaniu. W latach 1966-1970 studiował w Krakowie. Od 1970-1971 był katechetą w miejscowości Drawno w powiecie Choszczono (woj. Szczecińskie, diecezja Gorzowska). Studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie kontynuował w latach 1971-1973. Od roku 1973 odbył roczny staż diakonatu w parafii Serca Jezusowego w Jastrzębiu Zdroju. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. biskupa Herberta Bednorza w dniu 11 kwietnia 1974 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Mszę Świętą prymicyjną odprawił w rodzinnej parafii 14 kwietnia tegoż roku.

Po święceniach kapłańskich pracował w parafiach: Serca Jezusowego w Jastrzębiu Zdroju 1974-1977, św. Antoniego w Katowicach-Dąbrówce Małej 1977-1978. W roku 1978 wyjechał do Niemiec, gdzie kontynuował Studium w latach 1978-1979. Pracę duszpasterską rozpoczął w diecezji Munster, początkowo jako Duszpasterz Akademicki w Akademii Klausenhof w Hamminkeln-Dingen 1979-1980. Następnie pracował jako wikary w parafiach: Liebfrauen w Bocholt 1980-1986, św. Anny w Neuenkirchen koło Rheine 1986-1990. Od 10 czerwca 1990 roku został mianowany Proboszczem w parafii św. Dominika w Datteln dwadzieścia kilometrów od centrum Dortmundu. Od 2009 roku przeszedł na emeryturę.

Trzeba również dodać iż ks. Georg Mixa pochodzi z siemianowickiej nabożnej rodziny, brat Jego dziadka śp. ks. dr Paweł Mixa CM święcenia kapłańskie przyjął w 1899 roku, natomiast rodzona siostra ks. Pawła, śp. Anna Mixa nasza parafianka wstąpiła do zakonu w roku 1907. Ponadto ze strony Jego matki krewnym jest śp. ks. bp. Juliusz Bieniek, który był obecny na Mszy Św. prymicyjnej. Ks. Georg Mixa podczas stanu wojennego w Polsce, jak i dużego kryzysu, ofiarnie poświęcał się w organizowaniu transportów darów dla kraju. 

 

DadaczynskiKs. dr Jerzy Grzegorz Dadaczyński urodzony 29 października 1959 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Jana i Danuty z domu Stokłosa. Chrzest święty otrzymał 15 listopada 1959 roku w kościele parafialnym p.w. Krzyża Świętego w Siemianowicach Śl.

Uczęszczał do szkoły podstawowej nr 8 w Siemianowicach (na Sadzawkach) w latach 1966-1974. Sakrament bierzmowania przyjął w 1972 roku w rodzinnej parafii. W latach 1974-1978 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcące im. M. Nowotki (obecnie im. Gen. Maczka) w Katowicach, do klasy o profilu matematycznym. W tym czasie w kościele parafialnym pełnił funkcję lektora, wyróżniał się bardzo dobrą dykcją. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Roczny staż pracy (w tych latach było to obowiązkowe) odbył jako pracownik budowlany, przy adaptacji budynku dla Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Święcenia diakonatu otrzymał z rąk ks. biskupa Józefa Kurpasa w 1984 roku w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. biskupa Herberta Bednorza w dniu 4 kwietnia 1985 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Mszę Świętą prymicyjną odprawił w rodzinnej parafii 14 kwietnia tegoż roku.

Pierwszą placówką duszpasterską była parafia św. Antoniego w Chorzowie. Studia filozoficzne kontynuował w latach 1988-1994: Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Internationale Akademie fuer Philosophie w Liechtensteinie, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Jest autorem wydanych książek: Heurystyczne funkcje założeń filozoficznych w kontekście odkrycia teorii mnogości Georga Cantora (1994) [praca doktorska], Filozofia matematyki w ujęciu historycznym (2000), Matematyka w oczach filozofa (2002), Tu i teraz. Trzydzieści dwa kazania (2002), Matematyka, filozofia... (2003), W poprzek (2004). Równocześnie był wikarym w licznych parafiach, a obecnie pełni tę funkcję w parafii św. Józefa w Chorzowie. Jego rodzice przeprowadzili się w 2001 roku do parafii w Bańgowie.

 

IwaneckiKs. Andrzej Iwanecki urodzony 3 listopada 1960 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Wilhelma i Anny z domu Wieczorek. Chrzest święty otrzymał 20 listopada 1960 roku w kościele parafialnym p.w. Krzyża Świętego w Siemianowicach Śl.

W wieku pięciu i pół lat przystąpił do Pierwszej, wczesnej Komunii Świętej. Uczęszczał do szkoły podstawowej nr 21 im. F. Chopina. Sakrament bierzmowania przyjął w 1972 roku w rodzinnej parafii. W roku 1975 podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Siemianowicach Śl. W parafii przez wiele lat pełnił posługę ministranta, animatora, lektora. Maturę zdał w roku 1979 i wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Na drugim roku jego studiów uczelnia została przeniesiona do Katowic. Święcenia diakonatu otrzymał z rąk ks. bpa Józefa Kurpasa w 1985 roku w katowickiej katedrze. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. biskupa Damiana Zimonia dnia 27 marca 1986 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Mszę Świętą prymicyjną w rodzinnej parafii odprawił 6 kwietnia tegoż roku.

         Pierwsze miesiące do września 1986 roku pracował w parafii Opatrzności Bożej w Katowicach - Zawodziu. W dalszej kolejności jako wikary pracował w następujących parafiach: Nawiedzenia N.M.P. w Orzeszu 1986-1989, Trójcy Świętej w Bielsku – Białej 1989-1990, Najświętszego Serca Pana Jezusa i M. B. Fatimskiej w Strzybnicy 1990-1995, św. Franciszka w Zabrzu 1995-1998. W sierpniu 1998 roku został mianowany Proboszczem w parafii św. Franciszka, gdzie do tej pory pracował jako wikary. Ponadto w roku 2002 podjął funkcję Dziekana dekanatu zabrzańskiego.

  

SontagKs. Krzysztof Piotr Sontag urodzony 24 kwietnia 1958 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Stefana i Marii z domu Pyrek. Chrzest święty otrzymał 11 maja 1958 roku w kościele parafialnym p.w. Krzyża Świętego w Siemianowicach Śl.

Uczęszczał do szkoły podstawowej nr 1 w Siemianowicach Śl. Pierwszą Komunię Świętą przyjął w 1967 roku, sakrament bierzmowania przyjął w tym samym roku. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w 1973 roku, w Liceum Zawodowym Zespołu Szkół Samochodowych w Bytomiu, którą ukończył maturą w roku 1977 jednocześnie zdobywając dyplom mechanika pojazdów drogowych. Rozpoczął pracę jako mechanik samochodowy w Technicznej Obsłudze Samochodów P. P. „Polmozbyt” („Fiat”) w Katowicach. Od września 1980 roku został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, które wkrótce zostało przeniesione do Katowic. Ponieważ, wówczas wymagany od kleryków staż roboczy odbył już przed wstąpieniem do Seminarium Duchownego, dlatego zamieniono mu staż roboczy na duszpasterski i katechetyczny, który odbył w parafii p.w. Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich, pod opieką ks. prob. Longina Skrobola (1985-1986). Po napisaniu pracy magisterskiej „Rodzina jako Kościół Domowy” i zdaniu egzaminu magisterskiego na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie otrzymał tytuł magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. biskupa Damiana Zimonia w dniu 31 stycznia 1987 roku, w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Mszę Świętą prymicyjną odprawił 8 lutego tegoż roku w rodzinnej parafii.

         Studia podyplomowe odbył na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w latach 1987-1990. Pracował jako wikary w następujących parafiach: Najśw. Serca P.J. w Bielsku-Białej od święceń do sierpnia 1987, św. Pawła w Nowym Bytomiu 1987-1990, M. B. Piekarskiej w Woli k/Pszczyny 1990-1993, Narodzenia N.M.P. w Pszowie 1993-1996, Wniebowzięcia NMP Radlin - Biertułtowy 1996-2000, Wniebowzięcia N.M.P. w Katowicach 2000 – 2003, od roku 2003 w parafii św. Józefa w Katowicach - Załężu. Od 1 sierpnia 2004 roku dekretem ks. abpa dr Damiana Zimonia przeszedł do parafii Matki Bożej Różacowej w Lędzinach, gdzie jest proboszczem.

 

CmielO. dr Henryk Ćmiel OSPPE urodzony 22 października 1959 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Alojzego i Klary z domu Benna. Chrzest święty otrzymał 15 listopada 1959 roku w kościele parafialnym św. Michała Archanioła w Michałkowicach.

Szkołę podstawową nr 4 ukończył w Michałkowicach, a następnie Liceum Zawodowe kontynuował w Siemianowicach Śl. Sakrament bierzmowania przyjął 16 czerwca 1974 roku w Michałkowicach. Wraz z rodziną w roku 1978 przeprowadził się z parafii św. Michała Archanioła do parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śl. Po zdaniu matury w 1978 roku, dwa lata pracował w Katowickich Zakładach Naprawczych Przemysłu Węglowego w Siemianowicach Śl.

 Od 1 września 1980 roku wstąpił do Zakonu Paulinów. Po rocznym nowicjacie złożył pierwszą profesje zakonną, po czym w latach 1981-1987 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Paulinów w Krakowie Na Skałce. Studia te uwieńczył uzyskaniem stopnia magistra teologii moralnej. Śluby wieczyste złożył 18 września 1986 roku na Jasnej Górze. Święcenia kapłańskie z rąk ks. arcybiskupa częstochowskiego Stanisława Nowaka przyjął dnia 23 maja 1987 roku na Jasnej Górze. Mszę św. prymicyjną sprawował w kościele NSPJ, u Sióstr Wizytek. 

Po święceniach kapłańskich został skierowany na studia specjalistyczne z teologii moralnej. Studia te odbył na „Alfonsianum” w Rzymie. Uwieńczył je uzyskaniem stopnia doktora z zakresu teologii moralnej. Tytuł pracy doktorskiej brzmi: Il ruolo della direzione spirituale nella formazione della coscienza cristiana. Prospettive fondamentali della riflessione postconciliare. (Rola kierownictwa duchowego w kształtowaniu chrześcijańskiego sumienia. Fundamentalne perspektywy posoborowej refleksji). Obrona pracy doktorskiej miała miejsce w dniu 3 grudnia 1993 roku. Od lutego 1994 roku jest wykładowcą teologii moralnej szczegółowej w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Paulinów w Krakowie Na Skałce. Uczy również języka niemieckiego. Od października 1998 roku pełni funkcję Prefekta Studiów ( Vicerektora ) w Wyższym Seminarium Duchownym jego Zakonu. Przygotowuje także pracę habilitacyjną nt.: Pojednanie jako imperatyw chrześcijańskiej cywilizacji miłości.

 

JonczykKs. Mariusz Jończyk urodzony 13 lipca 1964 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Stanisława i Moniki z domu Czupała. Chrzest święty otrzymał 26 lipca 1964 roku w kościele parafialnym p.w. Krzyża Świętego w Siemianowicach Śl.

Uczęszczał do szkoły podstawowej nr 21 im. F. Chopina. Sakrament bierzmowania przyjął w 1972 roku w rodzinnej parafii. Od 1979 roku uczęszczał do Zespołu Szkół Technicznych w Katowicach. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1983 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Święcenia diakonatu przyjął z rąk ks. bp. Czesława Domina 10 kwietnia 1988 roku w Tarnowskich Górach. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. biskupa Damiana Zimonia w dniu 13 maja 1989 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Mszę Świętą prymicyjną odprawił w rodzinnej parafii 14 maja tegoż roku.

Pracował jako wikary w następujących parafiach: św. Barbary w Strumieniu 1989-1992, N.S.P.J. w Bielsku-Białej 1992-1996, Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej 1996-2001. Następnie otrzymał zgodę na pracę poza granicami naszego kraju rozpoczynając swą służbę, gdzie jest brak księży katolickich w diecezji Ostrawsko-Opwaskiej, w Republice Czeskiej. Kolejne parafie to: św. Bartolomeje w Kravare 2001-2002 oraz od roku 2002 parafia św. Kateriny w Stepankovice gdzie pracuje do dziś.

 

 

 

OrczykO. dr Boguchwał Zbigniew Orczyk OFM urodzony w 1962 r. w Siemianowicach Śląskich, syn Jana i Danieli z domu Gabryjel. Chrzest święty otrzymał 23 września 1962 roku w kościele parafialnym p. w. św. Antoniego Padewskiego w Siemianowicach Śl. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 19 im. J. Matejki. Wraz z rodziną przeprowadził się z parafii św. Antoniego do parafii Krzyża Świętego. Sakrament bierzmowania przyjął w roku 1972 w parafii Krzyża Św. W roku 1977 rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. J. Śniadeckiego w Siemianowicach Śl., którą ukończył maturą w 1981 roku. Po czym rozpoczął studia na Politechnice Śląskiej, na Wydziale Metalurgii w Katowicach. Studia te ukończył w 1986 roku z tytułem magistra inżyniera hutnika. W roku 1987  wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych (franciszkanów) Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce z siedzibą w Katowicach Panewnikach. Po odbyciu postulatu w Kobylinie, musiał jeszcze na rok iść do wojska, do Olsztyna i Kędzierzyna Koźla. Po rocznym nowicjacie w wielkopolskiej Osiecznej, w latach 1988-1993 podjął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Katowicach Panewnikach, które ukończył z tytułem magistra teologii. Śluby wieczyste złożył 14.03.1992 na ręce o. prowincjała Damiana Szojdy OFM. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. biskupa Damiana Zimonia w dniu 14 maja 1993 roku. Mszę św. prymicyjną sprawował w kościele NSPJ, u Sióstr Wizytek. Przez trzy lata był wikarym i katechetą w Zabrzu. W latach 1994-1996 studiował teologię praktyczną na Akademii Teologii Katolickiej w oddziale zamiejscowym w Katowicach. W 1996 roku rozpoczął studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył w 2001 r. Wykładowca teologii dogmatycznej u Ojca profesora C. S. Napiórkowskiego OSM Conv. Obecnie jest duszpasterzem akademickim FODA w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Katowicach Panewnikach i prowincjalnym koordynatorem ds. ekologii.

 

StaroszczykKs. Mirosław Staroszczyk urodzony 27 lipca 1962 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Pawła i Blanki z domu Makowska. Chrzest święty otrzymał 19 sierpnia 1962 roku w kościele parafialnym p. w. Krzyża Świętego w Siemianowicach Śl.

 Szkołę podstawową nr 21 im. F. Chopina ukończył w roku 1977, po której dalszą naukę kontynuował w Liceum Zawodowym w Siemianowicach Śl. Sakrament bierzmowania przyjął w roku 1972. W parafii wiele lat pełnił posługę ministranta, lektora. Po maturze wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, studia dalej kontynuował w Szczecinie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. arcybiskupa metropolity szczecińsko-kamieńskiego Mariana Przykuckiego w dniu 12 czerwca 1993 roku, w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie. Mszę Świętą prymicyjną w rodzinnej, siemianowickiej parafii odprawił 20 czerwca tegoż roku.

Kończąc studia w diecezji szczecińsko-kamieńskiej rozpoczął tam służbę duszpasterską. Został powołany do pracy jako wikary w następujących parafiach: Niepokalanego Poczęcia N.M.P w Resku - jest to sanktuarium Matki Bożej 1993-1995, Przemienienia Pańskiego w Stargardzie Szczecińskim 1995, Chrystusa Króla w Reczu 1995-1996, Niepokalanego Serca Maryi w Gryfinie 1996-1998, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chojnie 1998-2002. Obecnie od czerwca 2002 roku pełni obowiązki wikariusza w parafii Bł. Michała Kozala w Świnoujściu. 

 

 

SzendzielorzKs. Łukasz Szendzielorz urodzony 30 grudnia 1970 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Adriana i Beaty z domu Brol. Chrzest święty otrzymał w kościele parafialnym p.w. Krzyża Świętego 17 stycznia 1971 roku.

Do pierwszej Komunii Świętej przystąpił w roku 1979. Od tego czasu aż do matury pełnił służbę ministranta, lektora. Sakrament bierzmowania przyjął w 1984 roku w rodzinnej parafii. Po ukończeniu szkoły podstawowej nr 6 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Tam w 1989 roku zdał maturę, a następnie wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Po ukończeniu uczelni uzyskał stopień magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. arcybiskupa Damiana Zimonia w dniu 13 maja 1995 roku w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Mszę Świętą prymicyjną w rodzinnej parafii odprawił 20 maja tegoż roku.

Jako wikary pracował w parafii św. M. Kolbego w Tychach 1995-1998. Za zgodą ks. abp Damiana Zimonia wyjechał na Morawy do diecezji Brneńskiej. Przez rok pracował jako wikary w Montnicach. Następnie został mianowany przez ordynariusza brneńskiego ks. bp Wojciecha Cikrle Proboszczem w parafii w Blucinie oraz administratorem w parafii w Meninie, gdzie pracuje do dziś. W tym czasie za zgodą ks abp Damiana Zimonia i ks. bpa Wojciecha Cikrle podjął dalsze studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w katedrze chrystologii.

Z rodziny ks. Łukasza Szendzielorza, ze strony matki, wywodzi się również Kapłan naszej parafii ks. Maksymilian Broll wyświęcony w 1934 roku.

 

OkienkoKs. Bogusław Okienko urodzony 4 sierpnia 1971 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Władysława i Danuty z domu Krzywicka. Chrzest święty otrzymał 29 sierpnia 1971 roku w kościele parafialnym p. w. św. Antoniego Padewskiego w Siemianowicach Śl.

Wraz z rodzicami przeprowadził się z parafii św. Antoniego do parafii Krzyża Świętego, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej nr 21 im. F. Choipna. Sakrament bierzmowania przyjął w roku 1985 w parafialnym kościele św. Krzyża. Dalszą naukę kontynuował w II-gim Liceum Ogólnokształcącym w Siemianowicach. Podczas szkoły podstawowej i średniej w parafii pełnił posługę ministranta, lektora. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1990 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, które ukończył w 1996 roku tytułem magistra teologii w zakresie biblistyki. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. arcybiskupa Damiana Zimonia w dniu 11 maja 1996 roku w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Mszę Świętą prymicyjną w rodzinnej parafii odprawił 12 maja tegoż roku.

Pracował jako wikary w następujących parafiach: Biertułtowy w Radlinie 1996-1999, św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu Zdroju 1999-2002. Studia podyplomowe kontynuował w latach 1997-2000. Od sierpnia 2002 roku pełni obowiązki w parafii Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej - Halembie gdzie m.in. pracuje nad formacją ministrantów oraz wydaje parafialne pismo. 

       

  

TenetaKs. Adam Teneta SDS urodzony 6 maja 1972 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Leonarda i Haliny z domu Papiernik. Chrzest święty otrzymał 18 czerwca 1972 roku w kościele parafialnym p.w. Krzyża Świętego.

Sakrament bierzmowania przyjął w 1986 roku w parafii św. Ducha w Bytkowie. Szkołę średnią kontynuował w latach 1987-1991, w IV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach. Wraz z rodziną w roku 1988 przeprowadził się z parafii św. Ducha do parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach Śl.

Ukończywszy szkołę średnią, roku 1991 wstąpił do Zgromadzenia Salwatorianów. Po rocznym nowicjacie rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie k/Wrocławia. Studia te ukończył w roku 1998, uzyskując tytuł magistra teologii na podstawie pracy: Salwatorianie w Mikołowie w latach 1931-1952. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. kardynała Henryka Gulbinowicza w dniu 30 maja 1998 roku w Bazylice św. Jadwigi w Trzebnicy. Mszę świętą prymicyjną odprawił w rodzinnej parafii Krzyża Świętego 7 czerwca tegoż roku.

Po święceniach kapłańskich rozpoczął podyplomowe studia specjalistyczne z historii Kościoła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył w czerwcu 2002 roku. Przygotowuje pracę doktorską, poświęconą osobie ks. Chryzostoma Małysiaka salwatorianina. Od roku 2001 prowadzi zajęcia z historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie. Od 19 marca br. mieszka w domu zakonnym w Krakowie, pełniąc funkcję konsultora i sekretarza prowincjonalnego Polskiej Prowincji Salwatorianów.   

 

BrawanskiKs. Robert Brawański SVD urodzony 4 stycznia 1970 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Rajmunda i Janiny z domu Lankocz. Chrzest święty otrzymał 18 stycznia 1970 roku w kościele parafialnym p.w. Krzyża Świętego.

 Uczęszczał do szkoły podstawowej nr 6 im. Hanki Sawickiej. Sakrament bierzmowania przyjął w 1984 roku w rodzinnej parafii. Dalszą naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Katowicach-Szopienicach, którą ukończył w 1988 roku zdobywając zawód cukiernika. Podczas nauki w wymienionych szkołach w parafii pełnił funkcje ministranta, lektora. W roku 1986/1987 zastępował również kościelnego na Starym Cmentarzu. Po szkole zawodowej pracując zdobywał dalszą wiedzę w Wieczorowym Liceum Ogólnokształcącym im. Pika w Katowicach, które ukończył maturą w 1991 roku.

Kolejnym życiowym krokiem było 12 września 1991 roku wstąpienie do Zgromadzenia Słowa Bożego w Górnej Grupie k/Grudziądza. Po rocznym postulacie w 1992 roku rozpoczął nowicjat w Chludowie k/Poznania gdzie złożył pierwsze śluby zakonne. W latach 1993-1995 kontynuował studia filozoficzne w Nysie. Natomiast teologie studiował w latach 1995-1999 w Pieniężnie k/Elbląga. Święcenia diakonatu otrzymał z rąk ks. biskupa Jerzego Mazura w 1998 roku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. biskupa Jerzego Mazura w dniu 2 maja 1999 roku w Pieniężnie. Mszę świętą prymicyjną odprawił w rodzinnej parafii 9 maja tegoż roku.

Po święceniach kapłańskich odbył roczny kurs języka hiszpańskiego w Laskowicach Pomorskich, gdzie również przygotowywał się do pracy misyjnej ukierunkowanej do Meksyku. W roku 2000 obronił pracę magisterską z teologii misyjnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W dniu 9 listopada 2000 roku wyjechał na misje do Stolicy Meksyku, tam przez dwa lata dokształcał język Hiszpański na Uniwersytecie Mexico D.F. Od roku 2002 pracuje na placówce misyjnej w parafii Oaxaca, jednocześnie w szpitalu jest kapelanem.           

 

JanochaO. Jarosław Janocha OCD urodzony 20 stycznia 1973 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Eryka i Marii z domu Balcer. Chrzest święty otrzymał 4 lutego 1973 roku w kościele parafialnym św. Antoniego w Siemianowicach Śl.

Edukację rozpoczął w 1980 roku w szkole podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki. Wraz z rodzicami w 1981 roku przeprowadził się z parafii św. Antoniego do parafii Krzyża Świętego w Siemianowicach, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej nr 21 im F. Chopina. Po przyjęciu sakramentu Eucharystii zostaje przyjęty do grona ministrantów parafii. Sakrament bierzmowania przyjął w roku 1987. Od 1987 roku rozpoczął formację w ruchu Światło-Życie. Po zakończeniu nauki na poziomie podstawowym w 1988 roku rozpoczął edukację w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Rafała Kalinowskiego w Wadowicach, gdzie w 1992 r. uzyskał świadectwo dojrzałości.

W lipcu 1992 roku wstąpił do zakonu Karmelitów Bosych. W 1993 roku rozpoczął naukę w studium filozoficzno-teologicznym Wyższego Seminarium Duchownego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych.  Po przedłożeniu pracy z zakresu biblistyki o temacie: "Rozprawa Eliasza z prorokami Baala na Karmelu w świetle 1 Krl 18, 20-40"  i zdaniu egzaminu magisterskiego uzyskał tytuł magistra teologii dnia 20 kwietnia 1999r. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. biskupa Jana Szkodonia w dniu 15 maja 1999 roku w Krakowie.

Od święceń kapłańskich przebywa i pracuje w klasztorze w Czernej, gdzie pełni posługę prowincjalnego promotora powołań i katechety w Szkole Podstawowej w Czernej. Od 2002 roku rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

 

KuchtaKs. Adam Kuchta urodzony 13 lutego 1978 roku w Siemianowicach Śląskich, syn Andrzeja i Heleny z domu Maruszczyk. Chrzest święty otrzymał 7 maja 1978 roku w kościele parafialnym pw. Krzyża Świętego w Siemianowicach Śl.

Uczęszczał do szkoły podstawowej nr 21 im. F. Chopina. Od przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej (1987) zostaje przyjęty do grona ministrantów. Sakrament bierzmowania przyjął w rodzinnej parafii w roku 1992, w tym samym roku odbył kurs animatora grup ministranckich. W latach 1993 – 1997 kontynuuje naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach. Po zdaniu egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. W czasie formacji seminaryjnej był zaangażowany w prowadzenie wakacyjnych rekolekcji ministranckich i Dzieci Maryi. Po trzecim roku studiów, w czasie wakacji, odbył praktykę (staż roboczy) w szpitalu nr 1 w Siemianowicach. Święcenia diakonatu otrzymał z rąk ks. biskupa Gerarda Bernackiego 7 kwietnia 2002 roku w parafii Wniebowzięcia NMP w Czuchowie. W Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym od 17 lutego - 27 kwietnia 2003 roku odbył staż duszpasterski. Pracę magisterską pisał z teologii dogmatycznej – eklezjologii (nauki o Kościele) pt. Kościół jako owoc Słowa według o. Stefana Moysy SJ., którą obronił 30 kwietnia uzyskując tytuł magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. arcybiskupa Damiana Zimonia w dniu 10 maja 2003 roku w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Mszę Świętą prymicyjną odprawił 11 maja tegoż roku.

Po święceniach Kapłańskich w miesiącach wakacyjnych pracował w Chorzowie, Jejkowicach, Tychach, w Istebnej prowadził rekolekcje dla Dzieci Maryi, jak i prowadził kolonie charytatywne na Mazurach. Pierwsza stała placówka parafialna od 28 sierpnia 2003 roku w Moszczenicy. Od 2007 roku pracuje jako wikary w parafii św. Józefa w Świętochłowicach.

 

ZygmuntKs. Bartosz Zygmunt urodzony w 1979 roku w Siemianowicach Śląskich. Ukończył szkołę podstawową nr 12 w Siemianowicach Śląskich - Bytkowie. Sakrament bierzmowania przyjął w 1993 roku. Kończąc szkołę podstawową jednocześnie ukończył szkołę muzyczną im Grzegorza Fitelberga w Chorzowie na wydziale fortepianu; w tym samym roku zdobył stopień ratownika wodnego. Następnie uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Chorzowie.

Związany z Ruchem Światło-Życie (popularną Oazą młodzieżową i Domowym Kościołem). Już jako nasz parafianin, zdał egzamin dojrzałości w 1998 roku i wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Święcenia diakonatu przyjął z rąk ks. bpa Stefana Cichego 27 kwietnia 2003 roku w parafii św. Antoniego, w Katowicach – Dąbrówce Małej. Kończąc studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego obronił pracę magisterską, której temat brzmi: "Z historii oddziaływania Pieśni nad pieśniami (Wirkungsgeschichte) na przykładzie perykopy Ef 5,21-33 oraz Pieśni duchowej św. Jana od Krzyża." Będąc diakonem staż duszpasterski odbył w parafii św. Jadwigi w Chorzowie.

    Święcenia Kapłańskie otrzymał z rąk ks. abpa Damiana Zimonia 15 maja 2004 roku w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Mszę Świętą prymicyjną odprawił w rodzinnej parafii Krzyża Świętego w dniu 16 maja tegoż roku. Jego hasło prymicyjne brzmi: "magis et melius ... (więcej i lepiej ...)" - św. Ignacy Loyola. Ks. Bartosz Zygmunt w naszej parafii wygłosił homilię i udzielił błogosławieństwa prymicyjnego w niedzielę 6 czerwca. 

 

abramowiczo. Konrad Abramowicz OFM Paweł Abramowicz. Syn Henryka i Heleny z domu Kuźmicka. Urodzony dn. 07.05.1975 w Barlinku. Chrzest Święty otrzymał w parafii pod wezwaniem świętego Rocha w Rościnie. Uczęszczał do szkoły podstawowej nr 2 im. Powstańców Śląskich w Michałkowicach i tam zamieszkiwał w tym czasie z rodzicami, należąc do parafii pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła. W wieku 13 lat został ministrantem w tejże parafii. Sakrament bierzmowania przyjął w parafii św. Michała Archanioła w październiku 1989 roku z rąk ks. biskupa Gerarda Bernackiego. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. prymasa Augusta Hlonda w Chorzowie. Egzamin dojrzałości złożył w 1995 roku. W roku 1998 wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych (Franciszkanów) prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie. Po odbyciu rocznego nowicjatu rozpoczął studia z zakresu filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym o. Francziszkanów p.w św. Bonawentury w Krakowie Bronowicach - Wielkich. Dnia 4 października 2004 roku złożył uroczystą profesję wieczystą na ręce ministra prowincjalnego o. Marka Wacha OFM. W lutym 2005 roku złożył egzamin ex universa i obronił pracę magisterską z historii Kościoła otrzymując tytuł magistra teologii. dnia 10 grudnia 2005 roku otrzymał święcenia diakonatu z rąk ks. bp. Jana Zająca w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po zakończeniu studiów przez trzy lata pracował jako katecheta w szkole podstawowej we Włocławku w parafii p.w Wszystkich Świętych. W 2008 roku skierowany do pracy w sanktuarium maryjnym w Ambergu w Niemczech. Święcenia Kapłańskie otrzymał  15 maja 2010 roku z rąk ks. bp. Józefa Guzdka w kościele p.w. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Krakowie-Bronowicach Wielkich. Mszę św. prymicyjną sprawował w kościele Krzyża Świętego - w rodzinnej parafii zamieszkania, 23 maja tegoż roku. Po otrzymaniu świeceń powrócił do pracy jako duszpasterz w sanktuarium maryjnym w Ambergu.

 


 

Wykaz Zgromadzeń i Zakonów,

do których wstąpili nasi parafianie

 

SDB – 4 księży - Salezjanie (Societas Sancti Francisci Salesii - Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego)

SDS – 1 ksiądz - Salwatorianie (Societas Divini Salvatorius - Towarzystwo Boskiego Zbawiciela)

SVD – 5 księży - Werbiści (Societas Verbi Divini - Zgromadzenie Słowa Bożego) 

CM – 10 księży - Misjonarze (Congregation of the Mission – Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo)

CR – 2 księży - Zmartwychwstańcy (Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Jesu Christii – Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa)

CSsR – 1 ksiądz – Redemtoryści (Congregatio Sanctissimi Redemtoris – Zgromadzenie Najświętszego odkupiciela)

SAC – 1 ksiądz - Pallotyni (Societas Apostolatus Catholici – Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego)

OFM – 2 księży - Franciszkanie (Ordo Fratrum Miniorum – Zakon Braci Mniejszych)

OSPPE – 1 ksiądz - Paulini (Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika)

OCD – 1 ksiądz - Karmelici (Ordo Carmelitarum Discalcatorum -Zakon Karmelitów Bosych - Zakon Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel)

 

Kancelaria parafialna

 

Kancelaria jest czynna
od poniedziałku do piątku
9.00 - 12.00
oraz w środy i piątki
16.00 - 18.00

W obiektywie

Liturgiczna Służba Ołtarza

ministranci

Siostry Boromeuszki

siostryboromeuszki

II Synod Archidiecezji

synod