Nasi duszpasterze

Aktualnie:
  
ks. Stanisław Nocoń (proboszcz) od 1996 administrator,
od 1997 proboszcz

ks. prałat Józef Kużaj (rezydent) od 1977

ks. Sławomir Maćkowiak (kapelan szpitalny) od 2018
 
ks. Andrzej Dendura (wikary) od 2017
 
ks. Sławomir Tupaj (wikary) od 2016


  Spisy i biografie:

stabik

xostrowski

Księża proboszczowie
Księża wikarzy

xkoppel

xkonrad

Księża wyświęceni
przed drugą wojną światową

(do roku 1939)

Księża wyświęceni
po drugiej wojnie światowej
(po roku 1945)

 

obrzkiprym

 
Obrazki prymicyjne

Kancelaria

Kancelaria jest czynna
od poniedziałku do piątku
9.00 - 12.00
oraz w środy i piątki
16.00 - 18.00

W obiektywie

Siostry Boromeuszki

Kamery internetowe

lourdes